หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.buengkasam.go.th อบต.บึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลบึงกาสาม
สินค้าท้องถิ่น ตำบลบึงกาสาม
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
 
เรื่องหนังสือรับรองผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจ
เรื่องมาตราฐานทั่วไปเยวกับจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
สรุปข้อมูลการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม ประจำปี พ.ศ.2561
งบทดลอง หลังปิดบัญชี ปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
เรื่องผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561
เรื่องศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม รับเรื่องของความช่วยเหลือของประชาชน "ด้านสาธารณภัย ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ"
เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม ประจำปี พ.ศ.2561
เรื่องการลงทะเบียนคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
ประชาสัมพันธ์ 4 สัญญาณเตือน ที่ควรรีบไปพบแพทย์ สาเหตุจากโรคอุจาระร่วง
เรื่องช่องทางการร้องเรียน ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ
เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
อ่านต่อ »
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.48-012 สายถนนซอย 4 บ้านปฏิรูป หมู่ที่ 9
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยยายขาว หมู่ที่ 4
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
นายก อบต.
ดร.ไพศาล ศรีธเนศสกุล
ปลัด อบต.
จ่าเอกนที สีสังข์

กิจกรรมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ผลงานของ อปท. (ศปถ.ต.)

กิจกรรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฯ

กิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม 2561

โครงการจิตอาสา พัฒนาคลองเปรมประชากร - คลองรังสิตประยูรศักดิ์

กิจกรรมวันที่ 9 ตุลาคม 2561

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ , ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.บึงกาสาม

กิจกรรมวันที่ 6 กันยายน 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุฯ

กิจกรรมวันที่ 10 กรกฏาคม 2561

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม เลขที่ 32/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
โทร. 02-905-8771-2 แฟกซ์. 02-905-8863
Copyrights © 2017  www.buengkasam.go.th  All Rights Reserved.
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com